All for Joomla All for Webmasters
Virtual Reality

MaMa Producties BV

Virtual Reality en meer …

1
We geloven in de combinatie van creativiteit en technologie.


2
Met VR openen we nieuwe deuren.
3
Wij ontwikkelen sterke visies en baanbrekende concepten.


4 We onderzoeken nieuwe toepassingen voor VR
VR & Bio- en/of Neurofeedback

Over ons

In onze projecten komen technologie en creativiteit samen. Creativiteit in concept, in innovatie en in content. Om nieuwe technieken voor bestaande problemen aan te wenden is soms een tegendraadse benadering nodig. Om onszelf scherp te houden en bij te dragen aan de oplossingen van uiteenlopende maatschappelijke problemen nemen we regelmatig, met succes, deel aan Hackathons. Wij zijn er van overtuigd dat bij innovatie in digital reality (VR en AR) een creatieve visie voor de toepassing essentieel is en visuele kwaliteit nodig is om echte impact te maken.

VR-toepassingen nemen een bijzondere plaats in binnen de innovatie in de gezondheidszorg. De kracht van dit nieuwe medium maakt het mogelijk om als zorgprofessional zelf in de belevingswereld van de patiënt te stappen. Doordat deze ervaring gedeeld kan worden kan er meer zorg op maat gemaakt worden.

VR en epilepsiebewustwording

De combinatie van VR en Bio- en of Neurofeedback opent totaal nieuwe mogelijkheden. Stel je een wereld voor die aangestuurd wordt door je hersengolven of je hartslag. Wat kunnen educatie, gezondheidszorg of kunst met deze nieuwe techniek?

VRees

VR geeft ons de mogelijkheid om werelden te creëren zonder verhaallijnen en kaders. Waarin de bezoeker zijn eigen avontuur kan maken en zelf bepaald welke route hij/zij zal nemen.

Kunst in VR

“Virtual Reality” is slechts een verzamelnaam voor een grote diversiteit aan technieken. Eigenlijk dekt de term “Digital Reality” de lading veel beter.  Binnen het scala van VR, 360 video, augmented reality, data, hololenzen en alles wat daar nog achteraan gaat komen is het soms moeilijk om te weten waar je moet beginnen. De experts van MaMaProducties kunnen hierbij adviseren en begeleiden. Neem contact met ons op voor een eerste gratis afspraak.

A hackathon is a design sprint-like event in which computer programmers and others involved in software development, including graphic designers, interface designers, project managers, and others, often including subject-matter-experts, collaborate intensively on software projects.

-Wikipedia

Hackathon’s zijn de laatste jaren van een snelkookpan voor innovatie uitgegroeid tot een volwassen manier om te leren, samen te werken, nieuwe producten te ontwikkelen, problemen op te lossen etc. Facebook noemt hackathon’s als een essentieel onderdeel van hun succes. MaMa Producties heeft veel ervaring met Hackathon’s, als deelnemers en als organisatoren. Neem contact met ons op om te kijken wat deze inspirerende manier van werken voor u kan betekenen.

-meer over Hackathon’s-

Recente Projecten

Prijzen & Publiciteit

Samenwerken en opdrachtgevers

effenaar
Dutch rose media
brainport developmentGGzEidfa
frans franssen

Contact


*Vul al de velden correct in!